ผลงานยืนยันคุณภาพ

ผลงานยืนยันคุณภาพ

เตรียมสอบเข้า ม. 1 และ ม.4 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

รับรองผล 100 % หลังจากการประเมินจากทีมผู้สอน

วิชาที่เปิดสอน: คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย

วิธีการสอน: สรุปเนื้อหา และเน้นการทำโจทย์สอบแข่งขันที่หลากหลาย

ควบคุมคุณภาพ: ดร. พิพัฒน์ ทองฉิมและทีมผู้สอน จะประเมินความรู้นักเรียนเป็นระยะ

สมัครเรียน: ระบุโรงเรียนที่จะสอบเข้า เพื่อจะได้เน้นแนวข้อสอบเป็นพิเศษ

เรียนแบบชิว...ชิว สไตล์บุฟเฟ่ต์

รูปแบบการสอน: LEARNING BY DOING

รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม

วิชาที่เปิดสอน: คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สถิติ แคลคูลัส

กลศศาสตร์ (ของแข็ง-ของไหล)


ระดับที่เปิดสอน: ประถม มัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

English Programme

Mathematics
Physics
Chemistry
Biology

บรรยากาศโรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

บรรยากาศโรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

บรรยากาศออฟฟิศของโรงเรียน

บรรยากาศออฟฟิศของโรงเรียน

ปรัชญาการสอน

แนวทางการสอนเด็กของผู้สอนใช้หลัก 3 ประการ

1. เข้าใจ คือ ผู้สอนต้องเข้าใจใน วิชา เนื้อที่ จะสอนอย่างถ่องแท้ พร้อมที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างถูกต้อง

2. เข้าถึง คือ ผู้สอนต้องเข้าถึงผู้เรียน ต้องทราบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนโดยทำการทดสอบก่อนเรียน ความชอบและความไม่ชอบวิธีการสอน

3. พัฒนา คือ ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองและผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ เต็มศักยภาพของผู้เรียน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษามีปัญหาวิชาพื้นฐาน เราช่วยได้

Calculus
Statistics
English
Physics
Chemistry
Engineering Mechanics (statics & dynamic)
Mechanics (Solid & Fluid)
รับรองผล สอบผ่านแน่นอน

PSU GET

การสอบ PSU GET ไม่ยากอีกต่อไป
เพระเรามีครูสอนที่มีความชำนาญ เข้าใจข้อสอบเพื่อให้ท่านทำข้อสอบได้

แผนที่โรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
นายกสุภาภรณ์ สังขชาติ กล่าวเปิดโครงการ

ครูแดง ในฐานะหัวหน้าทีมผู้สอนกล่าวทักทายผู้บริหารของเทศบาลเมืองคลองแห และกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตเทศบาลเมืองคลองแหเข้าร่วมโครงการ

บรรยากาศในห้องเรียน

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร?ในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกันทั่วโลกคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นเด็กยุคใหม่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ และต้องฟังและพูดได้ เพื่อสื่อสารกับคนได้ทั่วโลก ซึ่งพ่อแม่ต้องเตรียมความพร้อมให้ลูก ตั้งแต่ยังเล็กๆ การเตรียมความพร้อมมีได้หลายๆ แบบ ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากพ่อแม่ ที่จะต้องพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะบอกลูกได้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และที่สำคัญกว่านั้นปัจจุบันเป็นโลกข้อมูลข่าวสาร คนที่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบในการค้นหาข้อมูลได้จากทุกมุมโลก และนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ จะเป็นประชาคมอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนกัน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก วันนี้คุณเตรียมความพร้อมให้ลูกๆของคุณหรือยัง ก่อนที่จะเสียโอกาสในวันข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น